X KONFERENCJA NAUKOWA MIASTA XXI WIEKUSerdecznie zapraszamy na

X KONFERENCJĘ NAUKOWĄ MIASTA XXI WIEKU

KONCEPCJE ORAZ IDEE ROZWOJU I PLANOWANIA MIAST:
WYZWANIA – PROJEKTY – MOŻLIWOŚCI

(14 – 16 maja 2017 rok)

szczegółowe informacje
www.gekon.uni.opole.pl
Katedra Geografii Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej
Wydział Ekonomiczny
ul. Ozimska 46a 45-058 Opole